DJ Fateh
Mən 18 il bundan qabaq radioya bir qızın xoşuna gəlmək üçün gəlmişəm və nəticədə öz işimlə evlənmişəm.
Rəvan Bağırov
Fateh deyəndə ki, gəl MANPASI verilişini qaytaraq, ona bircə sual verdim, niyə bunu daha əvvəl etməmişdik.
Sözünüz varsa, yazın!
Yazın, yazın, yazın...